O společnosti

1993

Vznik firmy

Nejdříve vyrábělo obaly pro firmu několik domácích pracovnic, postupem času firma zakoupila první automat, na kterém začala produkovat obaly a sady mikrotenových sáčků standardních rozměrů.

1999

Nový stroj

V roce 1999 zakoupila firma další stroj, a to na zpracovávání polypropylenu a polyethylenu. Do té doby obaly z těchto materiálů "tahaly" pracovnice doma ručně.

S přibývající kvalitou a rychlým uspokojováním objednávek si firma získala spoustu odběratelů v řadách velkoprodejců i v lehkém průmyslu. Zvyšování obratu a zisků umožnilo firmě opatřit si další automat na výrobu sáčků, obalů, tašek a zvýšit počet zaměstnanců, poskytnout zázemí vlastnímu obchodníkovi a založit si obchodní oddělení přímo ve firmě.

2016

Nové výrobní prostory

Na jaře roku 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem „Stavební úpravy se změnou užívání objektů areálu Průmyslová 4407/1b na výrobní a skladovací halu OBALIA s.r.o.“. Cílem projektu, s celkovými výdaji přes 15 milionů korun, je vytvoření nových výrobních prostor, které umožní rozšíření a zefektivnění výroby za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.
Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie z operačního programu OP PIK.